Tréningek és előadások

 

Az oktatási intézmények számára az alábbi, a pedagógusokat, szülőket, gyermekeket egyaránt érintő kihívások kezelésével összefüggő tréningekkel állok rendelkezésre:

 

1. Életkori sajátosságok kisiskoláskorban (6-10 éves korban)

Előadás: pedagógusok és szülők számára egyaránt, időtartam: kb.2.5 óra

Témák: testi-fizikai jellemzők, kognitív fejlődés, az erkölcs alakulása, a figyelem és az érdeklődés fejlődése, érzelmi fejlődés, szülő- gyermek kapcsolata ebben a korban, az érzékelés sajátosságai kisiskoláskorban.

 

 

2. Iskolaérettség kritériumai

Előadás: pedagógusok és szülők számára egyaránt, időtartam: kb. 2 óra

Témák: iskolaérettség fogalmának tisztázása, kritériumainak ismertetése, a gyermek testi-lelki befolyásoló tényezőinek feltárása, iskolaválasztási döntés segítése személyes példákon keresztül, azon képességek tisztázása, amelynek meg kell lennie a gyermekben ahhoz, hogy sikeresen vegye az iskolai akadályokat.

 

 

3. Anya-gyermek kapcsolat zavarai

Előadás: szülőknek, időtartam: 2 óra

Témák: elutasító, túlzottan aggodalmaskodó anya viselkedésjegyeinek és ennek a gyermekre gyakorolt hatásának tisztázása, anyahiány-betegségek ismertetése.

 

 

4. Szocializáció és devianciák iskoláskorban

Előadás: pedagógusoknak, szülőknek egyaránt, időtartam: 2,5 óra

Témák: végzetes önbüntetés jelenségének ismertetése, utak tisztázása a kriminalitás felé, az iskolai erőszak és szülői bánásmód összefüggéseinek megbeszélése, a pubertáskori evészavarok és az anorexia, bulemia hátterében álló családi jellegzetességek ismertetése.

 

 

5. Pályaorientációt segítő tréning/foglalkozás pedagógusok számára

Tréning: pedagógusoknak, időtartam: 5 óra

A tréning célja, hogy a pedagógusok/osztályfőnökök hatékonyabban tudják segíteni a gyerekek pályaválasztását. Ezen foglalkozás során megismerhetnek olyan portálokat, módszereket, teszteket, amelyek segítségével hatékonyabb segítőkké válhatnak.

 

 

6. Pályaorientációs konzultáció gyermekeknek

A konzultáció egyéni helyzetben történik, személyre szabott tanácsadás. Egy alkalommal maximum 5 gyermeknek. A konzultáció segít a gyermeknek abban, hogy tisztán lásson, hogy mik az erősségei és gyengeségei, milyen pályák érdeklik, pontosabb képet kap képességeiről és arról, hogy az adott képességek birtokában milyen pályán lenne sikeres.

 

 

7. Szorongás és ennek megjelenési formája és kezelése az iskolában

Előadás: pedagógusoknak, időtartam: 2,5 óra

Téma: szorongás fogalmának és fajtáinak (tantárgyi szorongás, vizsgaszorongás) ismertetése, tünettana, megoldási lehetőségeinek megbeszélése hozott eseteken keresztül, szorongásoldási technikák tanítása pedagógusoknak, amelyeket nemcsak gyereket esetében tudnak hatékonyan használni, hanem saját magukon is.

 

 

8. A tehetség felismerése és segítése az iskolában

Előadás: pedagógusoknak, szülőknek, időtartam: 2 óra

Téma: tehetség fogalmának tisztázása, tehetségdiagnosztika ismertetése, a tehetség felismerését követően a tehetséges gyermek segítési lehetőségeinek bemutatása.

 

 

9. Kiégés

Tréning, időtartama: 3 nap

A képzés általános célja: A kiégés stádiumainak, figyelmeztető tüneteinek felismerése, az érzelmi reakciók kezelése, az Én-erő növelése, erőforrások keresése és megerősítése, energetizálás az új kihívásokkal szemben. A saját mentálhigiéné ápolása, a feszültség csökkentése, a munkatársi csoport, közösség ventillációjának lehetővé tétele, a kockázati tényezők csökkentése.

 

 

10. Önismereti és kommunikációs tréning

Tréning, időtartama: 2 nap

A képzés általános célja: A képzés segít a gyermeknek és felnőtteknek egyaránt abban, hogy tisztán lásson, hogy mik az erősségei és gyengeségei, milyen előnyökkel jár ezek ismerete, hogyan segítheti a helyes önismeret élete során, hogyan fejleszthető és hogyan járulhat ez hozzá, hogy magabiztosabb legyen és hatékonyan kommunikáljon másokkal.

 

11. Agressziókezelés

Tréning, időtartama: 2 nap

A képzés célja: Elméleti tudásuk bővítése mellett (agresszió fogalma, fajtái, háttere, megelőzése, eredete…) a cél, hogy a saját élményeken alapuló tapasztalásokon keresztül tanulják meg kezelni a résztvevők a saját agressziójukat, indulataikat, dühüket. Megtanulják, hogyan kezeljenek egy-egy feszültséget okozó, stresszes helyzetet, agresszió nélkül. Cél továbbá az agresszív helyzetek szereplőinek mélyebb megértése, hatékony kezelése.

 

 

12. Konfliktuskezelés

Tréning, időtartama: 2 nap

A képzés célja: A résztvevők képesek legyenek felismerni a különböző konfliktusfajtákat, azok természetét, illetve saját konfliktuskezelő stílusukról is pontosabb képet nyerhetnek annak érdekében, hogy a mindennapokban képesek legyenek a különböző konfliktuskezelő technikákat hatékonyan alkalmazni. Cél a konfliktusok kialakulásának, okainak, természetének, fajtáinak megismertetése, ezek kezeléséhez eszközök adása.

 

 

13. Tolerancia-erősítés, elfogadás, érzékenyítés

Tréning, időtartama: 2 nap

A képzés általános célja: A sztereotípia, előítélet fogalmának megismerése mellett a tréning résztvevői saját élményen keresztül tapasztalják meg az el nem fogadás, a kirekesztettség, stigmatizáltság érzését. A képzésnek nem célja, hogy megváltoztassa a résztvevők előítéleteit, de azt el kívánja érni, hogy felismerjék az előítéleteiket, tudatában legyenek sztereotípiáiknak és ezeket kezelni is tudják mindennapjaikban.

 

 

14. Érzékenyítő tréning

Tréning, időtartama: 2nap

A képzés általános célja: A tréning résztvevői segítő attitűdöt sajátíthatnak el, az elfogadó és befogadó szemlélet kialakítása mellett megtanulhatják felismerni saját határaikat. Tapintatos, de egyértelmű/határozott közlésmódot sajátíthatnak el, emellett segít jobban érzékelni saját szerepüket, konfliktusmegoldó készségük javul.

Pallerika.hu

GYORSLINKEK

KAPCSOLAT

Páll Erika - tanácsadó szakpszichológus

 

4026 Debrecen, Péterfia u. 2.
1.em. 12-es iroda (052-es csengö)

 

Tel.: 06 20 286 3663
(munkanapokon 9:00-17:00 között)

 

Email: erika@pallerika.hu

 

www.pallerika.hu